Vat krijgen op onze gedachten.


De elementen van onze gedachten zijn de begrippen.
Een deel van de begrippen betreft relaties.
Door het beter begrijpen van onze begrippen kunnen we beter vat krijgen op onze gedachten.

Onze meest basale begrippen delen we meest waarschijnlijk met alle andere wezens.
De meest basale begrippen betreffen de kenmerken materie, ruimte, tijd en energie.

Een idee hoe wij als wezens de kenmerken materie, ruimte, tijd en energie zouden kunnen ervaren en herkennen
  wordt toegelicht binnen het MRTE-indelingsmodel, een experimenteel amateuristisch indelingsmodel.

  Binnen het MRTE-indelingsmodel zijn in het kort de hypothetische gedachten:

  - Primitieve - of jonge wezens zullen de omringende wereld waarnemen en beschouwen vanuit fenomenen binnen
         henzelf en deze fenomenen binnen henzelf vergelijken met de fenomenen buiten henzelf.

  - Zeer basale waarnemingen en daarmee zeer basale begrippen lijken de begrippen:
      - wel - of niet veranderen, oftewel veranderen of blijven.

  - Ons vermogen en de omstandigheden om wel - of niet te willen en kunnen veranderen qua gevoelens, denken en
     gedrag speelt een cruciale rol in het (over)leven: het zoeken naar de juiste balansen.

  - Waarnemen doen we met verschillende complexe zintuigen, die per diersoort (sterk) kunnen verschillen.

  - Een verandering kan zijn: - een plaatsverandering
                - een gedaanteverandering = mutatie

  - Een gedaanteverandering is ook een vorm van plaatsverandering, namelijk: een inwendige plaatsverandering,
     dit is een plaatsverandering binnen een object, over het algemeen: heel veel plaatsveranderingen.

  - De kenmerken materie, ruimte, tijd en energie ervaren en herkennen we als de 4 configuraties van wel- of
     niet veranderen, vanuit onszelf met de buitenwereld, maar ook tussen 2 afzonderlijke objecten.

  - De kenmerkwaarden van de kenmerken materie, ruimte, tijd en energie zijn, net als het begrip
     "plaatsverandering", ook afgeleid van het begrip "plaats", namelijk als de 4 configuraties van de
     begrippen: "inwendig" of "uitwendig".

  - Een uitwerking van bovenstaande gedachten kan inzicht bieden hoe we vanuit concrete begrippen kunnen
     denken in abstracte begrippen, waaronder het begrip "informatie".

  - Tevens wordt inzichtelijk hoe onze begrippen van "goed" en "fout" afgeleid zijn van de concrete werkingen
       tussen oorzaken en gevolgen: "meewerken" en "tegenwerken", dus zonder morele grondslag.


Bij het MRTE-indelingsmodel ligt de nadruk op idee-vorming.
Het streven is om het MRTE-indelingmodel nader te verkennen en blijvend aan te passen, ook met de hulp van
  woordenlijsten en commentaren, maar het blijft een probeersel.

- Nadere informatie:

 - De toelichting van het indelingsmodel staat op:
    https://www.mrte.info/toelichting_2.htm

 - Korte stukjes toelichting staan op:
  - https://www.vind.click/toelichting_3.html
  - https://www.vind.click/toelichting_4.html
  - https://www.zoektermen.info/toelichting_5.html
  - https://www.informatie.click/toelichting_6.html
  - https://www.informatie.click/toelichting_7.html
  - https://mrte.org/toelichting_8.html
  - https://www.woordenlijsten.work/toelichting_9.html
  - https://www.woordenlijsten.work/toelichting_10.html
  - https://www.searchsite.nl/toelichting_11.html (deze webpagina)
  - https://www.wawawawa.net/kenmerken_van_informatie.html
  - https://www.wawawawa.net/characteristics_of_information.html


MRTE-redactie: info@mrte.info