Welkom op searchsite.nl


Hoe stellen we het ons voor? 


In veel mensenlevens stellen we onszelf en anderen vragen als:
  - Wat of wie is God? Wat of wie bestiert ons?
  - Wat of wie is goed en wat of wie is kwaad/slecht?
  - Wat is informatie?
  - Wat is materie?
  - Wat is ruimte?
  - Wat is tijd?
  - Wat is energie?

In plaats van onszelf af te vragen wat of wie iets is, kunnen we ons bv. ook afvragen:
     - Hoe stellen we dit alles voor?
     - Hoe lukt het ons om hier een voorstelling van te maken?

Een mogelijke ingang voor het vinden van mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen is om uit te gaan
  van basale begrippen die ook begrepen worden via waarnemingen door de (meest primitieve) dieren.

Zoeken naar de meest basale begrippen en hun onderlinge relaties kan bv. door het nader verkennen van:
  - bestaande indelingen van gerelateerde basale begrippen
  - het verder uitwerken van gerelateerde basale begrippen in een algemeen geldend indelingsmodel
  - het zoeken naar de achterliggende basale begrippen binnen een algemeen geldend indelingsmodel

Een poging om een algemeen geldend indelingmodel te maken is het MRTE-indelingsmodel.
  Het MRTE-indelingsmodel betreft een experimenteel amateuristisch indelingsmodel voor begrippen.

De uitwerking van het MRTE-indelingsmodel voor veel begrippen en woorden vormt (een model voor):
  - mogelijkheden waarmee we ons een begrip kunnen vormen voor bv. de begrippen:
          God, goed, slecht, informatie, materie, ruimte, tijd en energie
  - een online systematisch woordenboek
  - een online informatie ontsluitingsssysteem

Tot slot wordt een poging ondernomen om uit het indelingsmodel de standaard problemen af te leiden
  die we als dierlijke - en menselijke wezens blijvend ondervinden.

De toelichting bij het MRTE-indelingsmodel staat onder meer op:

   - https://www.wawawawa.net/toelichting_2.htm
   - https://www.wawawawa.net/kenmerken_van_informatie.html
   - https://informatie.link/informatie.html

De bijdrage van het MRTE-indelingsmodel binnen het kader van een steeds sneller voortschrijdende
  ontwikkeling van wetenschap en techniek, zou kunnen zijn: het onderstrepen van ons dierlijk gedrag,
  waarmee we een (groot) gevaar blijven voor elkaar als mens en dier.

De toelichting bij het MRTE-indelingsmodel bestaat uit een aantal verschillende overdenkingen, gedurende
  een aantal decades geschreven, soms later nader of anders uitgewerkt, met de hoop op voortschrijdend
  inzicht, maar het blijven probeersels.

de MRTE-redactie
info@mrte.info